สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

1 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษาจากทุกชั้นปี ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งยังเป็นโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ และนักศึกษาใหม่ ได้ปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมในพิธี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่