คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) เพือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) สายปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

10 กรกฎาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) เพือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) สายปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)