ต้อนรับปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม American Corner

7 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                    รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Mr. Mitchell Moss ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม American Corner คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ณ ห้อง American Corner ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่