ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/12/2564 14:02:58 น.
ไฟล์แนบ