ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา กรีฑา ลู่วิ่ง บริเวณสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ มช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27/1/2564 17:05:01 น.