ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โคเน่ ตัวที่ 1 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3/7/2563 17:00:13 น.