มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ กลุ่มอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30/6/2563 16:01:32 น.
ไฟล์แนบ