ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างผลิตน้ำดื่มอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30/7/2564 14:03:53 น.
ไฟล์แนบ