มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าบริเวณลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่))

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/3/2563 16:36:32 น.
ไฟล์แนบ