ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/10/2562 16:16:21 น.