ประกาศราคากลางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดจ้างผู้ช่วยสถาปนิก โครงการก่อสร้างหอพักบัณฑิตนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/9/2562 18:39:55 น.