สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับเครื่อง Chemistry Architect c4000 จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16/10/2563 14:51:16 น.