ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายซากวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนอาคารและงานซ่อมแซมปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน ๖๙ รายการ

ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/4/2564 11:36:27 น.
ไฟล์แนบ