ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22/9/2563 14:38:49 น.