ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน

ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/10/2562 14:43:54 น.