สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 15/9/2564 9:55:43 น.