ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง งานดูแลรักษาภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางด้านหน้ามหาวิทยาลัย

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/9/2562 21:22:43 น.
ไฟล์แนบ