ประกาศราคากลางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดจ้างผู้ช่วยสถาปนิก โครงการก่อสร้างหอพักบัณฑิตนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/9/2562 15:56:38 น.