บริษัท สะพานขาวปศุสัตว์ 2021 จำกัด พร้อมด้วยบริษัทในเครือ เข้าพบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.เกรียงกมล ชิดบุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สะพานขาวปศุสัตว์ 2021 จำกัด พร้อมด้วย ตัวแทนจากบริษัทภาคเอกชน ประกอบไปด้วย บริษัท น้ำปิงปศุสัตว์ (2000) จำกัด, บริษัท เคเอ็นเค อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด, บริษัท อะโกรเซอร์วิส จำกัด, บริษัท แอนนีมอล เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด, Ceetal Laboratoires ประเทศฝรั่งเศส ASP Ruminant ในเครือ vet product และ บริษัท Zoetis (thailand) จำกัด เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมพูดคุยแนวทางการสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและต่อสังคมร่วมกันในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่