นายอรรชัย บุญประเสริฐ ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเยอรมนี

8 พฤษภาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายอรรชัย บุญประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการ

"Transformation for a sustainable future in southeast Asia (TranSEA) under DAAD Scholarship"

ณ Eberswalde University for Sustainable Development (HNEE) ประเทศเยอรมนี

ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2566
แกลลอรี่