ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มช. ขอเชิญชวนนักศึกษาบัณฑิตเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) "การทำงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิชาการอย่างมีคุณภาพ"

7 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกระดับ และผู้สนใจ
รับฟังการบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) หัวข้อ "การทำงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิชาการอย่างมีคุณภาพ"


โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์


ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เวลา 09.00-12.00 น.
Meeting ID : 966 4114 0867


สอบถามเพิ่มเติม: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-944182