คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

17 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  ตำแหน่งเลขที่ EP190029  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-TVRFM09BPT0-T0RZNU5nPT0 

แกลลอรี่