มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือพิเศษของ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 ตุลาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือพิเศษของ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้นางสาวอรณี ชุ่มวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมกอง พัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 
แกลลอรี่