อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับสนับสนุนทุน The SEARCA Regional Professorial Chair for Academic Year 2024-2025

21 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สรณะ สมโน สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับการสนับสนุนทุน The SEARCA Regional Professorial Chair for Academic Year 2024-2025 จาก The Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในสาขา Food Science.

SEARCA Regional Professorial Chair Grants เป็นทุนสนับสนุนให้กับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น ประสบความสำเร็จในเส้นทางการทำงานโดยสามารถสร้างผลกระทบหรือมีคุณูปการที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ SEARCA คือ “Accelerating Transformation Through Agricultural Innovation (ATTAIN)”.

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยได้รับการสนับสนุนทุนดังกล่าวเมื่อปี 2556 จากโครงการ “Bioenergy utilization technology for local agricultural industry and rural development” ซึ่งมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นคร ทิพยาวงศ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และในปี 2567 นี้ เป็นการรับการสนับสนุน ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. https://www.facebook.com/photo?fbid=906541094603787&set=a.535369968387570
แกลลอรี่