นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

28 สิงหาคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้แก่
1. นายธีรวงศ์ แซ่เกา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. นางสาวพัชญานันท์ มุขเพ็ชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
3. นางสาววิภาพร แซ่เฉียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ขอขอบคุณสาขาวิชาภาษาจีน และ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั้งสามคนสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นจากการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/humancmu/posts/pfbid02a1E3kiXtcRqaxFu1ved9YfSTaxECfsux5rVZkHSaLE4mU9L8BvqibQRnWpqwVohZl
แกลลอรี่