คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

30 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ได้แสดงความเคารพต่อครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ด้วยการนำพานดอกไม้ ธูปเทียน และกรวยดอกไม้มาไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์จากทุกภาควิชาร่วมเป็นเกียรติในพิธี นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลเรียนดีและกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ พร้อมกับสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

แกลลอรี่