พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาลจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่นและไต้หวัน

28 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์จาก 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing University, Toho University ประเทศญี่ปุ่น Taipei Medical University และ Tzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

แกลลอรี่