นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลพิเศษ การประกวดแผนการสื่อสารและการตลาด “Creative Divergence Academy 2022”

23 ธันวาคม 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

นางสาวสุพิชญา ฐิตินันทนนท์ และ นางสาวสุวัจจี จันทร์สุพัท นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการนำเสนอผลงาน โดยนางสาวสุพิชญา ฐิตินันทนนท์ ได้รับรางวัล Outstanding achievement in Visualization เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และนางสาวสุวัจจี จันทร์สุพัท ได้รับรางวัล Outstanding achievement in Digital Proficiency เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดโครงการ “Creative Divergence Academy 2022” โดยมีอาจารย์ปิยะพงษ์ อิงไธสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการสื่อสารและการตลาด

CDA Academy (Creative Divergence Academy) คือ โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดได้จริง โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบ Workshop เรียนรู้สภาวะแวดล้อมทางการตลาดจริงในปัจจุบัน พร้อมรับโจทย์ในการทำงานด้วยสินค้าจริง เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้ตอบโจทย์ทางการตลาดให้ได้ผลสำเร็จอย่างแท้จริง

ในปี พ.ศ.2565 มีผลงานนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีการคัดเลือก 3 รอบ ดังนี้
  • รอบที่ 1 การส่งแผนฉบับย่อเพื่อคัดเลือกสู่ 40 ผลงาน 40 คน และนำเสนอผลงาน 3 นาทีผ่าน Zoom
  • รอบที่ 2 การส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเหลือเพียง 20 คนสุดท้าย โดยผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้ายจะได้ workshop และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ Far East Fame Line DDB ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา พร้อมประกาศผลรางวัล
  • รอบสุดท้าย ได้รับเกียรติจาก ดร. อนุชา พาน้อย Chief Executive Officer บริษัท ด็อกเตอร์ เอทูแซด จำกัด มาร่วมแจกโจทย์การแข่งขัน Dr.A to Z Health Application ศูนย์กลางที่รวบรวมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาล และระบบบริการทางด้านสุขภาพออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาของคนไข้ มีส่วนช่วยลดเวลาในการรักษาของทั้งแพทย์และคนไข้ ในการจัดทำแผนเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มผู้ใช้งานภายในระยะเวลา 1 ปี
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Facebook fan page : CDA Academy TH

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU
แกลลอรี่