ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ

29 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา


คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา ในระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จ.ลำพูน


ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/1794


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 625 053 943 631,053 943 634

แกลลอรี่