การตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 แบบ drive-thru ณ โครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่

8 มิถุนายน 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก และ โครงการ PHPT มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายงานบริการตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 แบบ drive-thru จากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน มายัง โครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ (ฝั่งตรงข้ามตลาด Farmers Market) ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการตรวจ เพื่อให้ผู้ใช้บริการใน จ.เชียงใหม่ สามารถเข้าตรวจได้อย่างทั่วถึง เช่น กลุ่มแรงงานกลับคืนถิ่น ผู้ที่กลับจากต่างประเทศ และประชาชนที่คิดว่าตนเองเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ สามารถเข้ารับการตรวจได้ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป เนื่องจากทางคณะฯ ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคค่าตรวจจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

ดังนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ จึงสนับสนุนค่าตรวจแก่ประชาชนทั่วไป รายละ 2,500.- บาท จากค่าตรวจปกติ 3,500.- บาท ซึ่งผู้สนใจ สามารถชำระค่าตรวจได้ในราคา 1,000.- บาท (จำกัดจำนวน 500 ราย) ด้วยวิธีการตรวจแบบ Real-Time RT PCR ซึ่งจะได้ผลการตรวจที่แม่นยำ รวดเร็ว และสามารถทราบผลทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะใช้ Throat swab และ Nasopharyngeal swab เพื่อนำเยื่อบุที่อยู่ในคอและเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูกของผู้รับบริการ มาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในห้องปฏิบัติการ

ผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีขั้นตอนปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้
1. ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการผ่านเว็บไซต์ https://www.covidtestcnx.org/
2. กรอกข้อมูลและเลือกเวลาเข้ารับบริการ
3. ชำระเงินทางออนไลน์
4. แจ้งหลักฐานการส่งตรวจ ทางไลน์ @covidtestcnx
5. เข้ารับบริการเก็บตัวอย่างส่งตรวจโดยการป้ายจมูกและลำคอ
6. รอรับผลผ่านทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
1. โครงการ PHPT ?? 053-801192-3
2. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ?? 053-936027
 
แกลลอรี่