คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการและการเรียนการสอน ร่วมกับ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด

22 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการและการเรียนการสอน ร่วมกับ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และทีมงาน ณ อาคารสำนักงาน บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่