นักศึกษาและคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ได้รับรางวัลในงาน FoSTAT Food Innovation Contest 2023

16 มิถุนายน 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลในงาน FoSTAT Food Innovation Contest 2023 
Theme : Tomorrow Food Innovation ในวันที่ 16 มิ.ย. 2023 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม แกรนด์ฮอลล์ 203
.
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทีม แม่พวง : ผลิตภัณฑ์ Kaizo
ประกอบไปด้วย นางสาวกุสุมา รักษายศ, นางสาวจันทิมา ศักดิ์ปฏิฐา, นางสาวฉันทพิชญา สุนทรสวัสดิ์, นางสาวชนินาถ ซาวคำเขตต์, นางสาวดรัลพร ชุ่มแก้ว และ นางสาวศุพรัตน์ อินถา
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม ได้แก่ ผศ.ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย, อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล, ผศ.ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศาล, ผศ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร, อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว, อ.ดร.พรจันทร์ วอลเตอร์ และ อ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์

รางวัลชมเชย และ รางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม
ทีม Amazing A : ผลิตภัณฑ์ มักหมักชิปส์ (Mak Mak Chips)
ประกอบไปด้วย นายเคนโตะ โชจิ, นางสาวพลอยไพลิน เขียวเพ็ชร, นางสาว YURIM LEE, นางสาวรัตนาภรณ์ รินปัน และนางสาวนาโอมิ อิสราเอล (คณะการสื่อสารมวลชน)
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม ได้แก่ ผศ. ดร. สุพัฒน์ พงษ์ไทย, ผศ. ดร. วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ และ อ. ดร. พิพรรธ ตั้งใจดี
แกลลอรี่