นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่

27 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา 2019 Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and ASEAN International Colleges and Universities Construction Competition Preliminary Contest รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย


นายณัฐภูมิ สังข์วิเศษ นางสาวกมลชนก ทับกรุง นายพสิษฐ์ พงศ์ภคเธียร นางสาวธัญภัสสร์ ดอกจันทร์ นางสาวณัฐกฤตา มานะกิจ และนางสาวพิชนันท์ ขันทะฮ้อ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา 2019 Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and ASEAN International Colleges and Universities Construction Competition Preliminary Contest รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ใน Theme “[Not Only|Dynamic] Bamboo Corridor” โดยจะนำผลงานไปสร้างจริง และร่วมแข่งขันรอบชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีนนอกจากนี้ ยังมีนายศุภวิชญ์ กิจควรดี นางสาวนงนภัส จันทรวัชร นายธีระวัฒน์ สนธิคุณ และนายอธิษฐ์ เงาธรรม นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดออกแบบงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ดังกล่าว ซึ่งผลงานของทีมที่ได้รับรางวัลที่ 3 จะถูกนำไปสร้างจริง และร่วมจัดแสดงในงาน Chiang Mai Design Week 2019 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2562

แกลลอรี่