คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. แสดงความขอบคุณ น.สพ.กิตติพงษ์ คุณประทุม สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ที่ร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์และปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังมาตลอดเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี

25 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความขอบคุณ น.สพ.กิตติพงษ์ คุณประทุม สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ที่ร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์และปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังมาตลอดเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่