โครงการจัดแสดงผลงานของบุคลากร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565

5 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

โครงการจัดแสดงผลงานของบุคลากร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล (Performance Contest og CMUSK) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร Maritime 2 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่