รับมอบเครื่องผลิตโอโซน OZ0-MAC

26 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเครื่องผลิตโอโซน OZ0-MAC จากคุณชวิศา ชวกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวิศา โซน จำกัด ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษจากหมอกควัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมรับมอบฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 
แกลลอรี่