การแสดงดนตรี “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในบรรยากาศ ‘ลมหนาว’

1 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี
“ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในบรรยากาศ ‘ลมหนาว’
.
ร่วมน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์อัครศิลปิน ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์
.
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่