คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญอาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก ครบรอบ 2 ปี “อบอุ่นด้วยหัวใจ ให้ด้วยความปราถนาดี”

21 มีนาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก ในโอกาสครบรอบ 2 ปี และเพื่อเฉลิมฉลอง 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ชั้น 1 อาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของภาคเหนือและเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่รองรับผู้ป่วยทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจากทุกจังหวัดในภาคเหนือ ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด ประสบปัญหาเรื่องที่พักอาศัยในระหว่างเข้ามารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยและญาติที่ฐานะยากจนไม่มีกำลังทรัพย์ในการชำระค่าที่พักอาศัย นอนพักตามอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลฯ ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และความไม่ปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ประกอบกับได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการคุณหลายภาคส่วนร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ จึงมีโครงการจัดสร้างอาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอกฯ ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์กับผู้ป่วยและญาติที่ประสบปัญหาเรื่องที่พักอาศัยระหว่างมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ภายใต้สโลแกน “อบอุ่นด้วยหัวใจ ให้ด้วยความปราถนาดี

ซึ่งบ้านพักญาติผู้ป่วยสวนดอก อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ 300 เมตร เปิดให้บริการตั้งแต่ 2565 เป็นต้นมา ให้บริการญาติผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่มีใบนัดของทางโรงพยาบาลฯ และญาติผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยสามารถติดต่อผ่านงานสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล มีค่าบริการเพียงวันละ 50 บาท ซึ่งที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการอาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก ระหว่างปี 2565-2566 จำนวน 21,077 ราย แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 7,113 ราย เพศหญิง จำนวน 13,964 ราย

นอกจากนี้สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ ร่วมบริจาคสมทบทุนการพัฒนาอาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอกฯ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี : 566 – 404844 – 0 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-934738-9

นางสาวสมัชญา หน่อหล้า รายงาน
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
แกลลอรี่