นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัลการประกวด Weera Phanich Design Award 2021 ภายใต้ Concept Work from Home “สร้างที่ทำงานภายในบ้าน ให้น่าอยู่”

28 เมษายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัลการประกวด Weera Phanich Design Award 2021 ภายใต้ Concept Work from Home “สร้างที่ทำงานภายในบ้าน ให้น่าอยู่”

นายสินธุ์ แสงอินทร์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นนักเรียนนักศึกษา จากการประกวด Weera Phanich Design Award 2021 ภายใต้ Concept Work from Home “สร้างที่ทำงานภายในบ้าน ให้น่าอยู่”

นอกจากนี้ ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังคว้ารางวัลการประกวดดังกล่าว ถึง 3 รางวัลด้วยกัน ในรุ่นประชาชนทั่วไป ได้แก่ นางสาวนีรภางค์ เลาหวิรภาพ ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ นางสาววิภาวี อมฤตโกมล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายศตายุ แสนคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยนักศึกษาและศิษย์เก่าทั้งหมดเข้ารับรางวัลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 บริษัท วีระพานิชย์ เชียงใหม่

แกลลอรี่