มช. ขยายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 8)

3 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

.
สำหรับนักศึกษาทั่วไป วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นระหว่างวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 - วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565


แกลลอรี่