การบรรยายพิเศษ หัวข้อ รักษ์เมือง ลดฝุ่นควัน

7 มีนาคม 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ รักษ์เมือง ลดฝุ่นควัน ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 16.30-19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

โดยได้รับเกียรติจาก อ.จุลพร นันทพานิช อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. บรรยายเรื่อง ต้นไม้ในเมืองใหญ่ ขจัดฝุ่นละออง และ การบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อม ในสถานที่ทำงานเพื่อลดมลพิษ โดย ผศ. รณวีร์ สุวรรณทะมาลี รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ณ หน้าห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

สำหรับบุคคลภายนอก สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/forms/fsrvkhIOosfYzceD2
แกลลอรี่