พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

27 กรกฎาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 และปัจจัย โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญ ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภัญไชย จังหวัดลำพูน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่