บทบาทสัตวแพทย์กับ “บ้านก้อ Sandbox”

2 มิถุนายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

บ้านก้อเกี่ยวข้องอย่างไรกับสัตวแพทย์ ความร่วมมือในการสร้างและบูรณาการระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบฟาร์ม จากองค์ความรู้ทางสัตวแพทย์ด้านการรักษาควบคุมป้องกันโรค ตลอดจนการเฝ้าระวังสุขภาพ จะช่วยเกื้อหนุนระบบเศรษฐกิจภายในพื้นที่บ้านก้อได้หรือไม่ ???

ติดตามเรื่องราวที่หน้าสนใจจากวารสารสัตวแพทย์เพื่อชุมชน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLSRBHD8qW-9k-yswpsvp9ONxFSncro8_0


อ่านบทความเพิ่มเติม ... click. https://cmu.to/np07u

ช่องทางการรับชมอื่น:

WEBSITE :  https://cmu.to/uF6KE

YOUTUBE :  https://cmu.to/GOHG5

#VETCMU

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/veterinarycmu/photos/a.178479626349128/1320977108766035/
แกลลอรี่