คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

12 ตุลาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) อัตราเลขที่ EP310018 เงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 (ระบบปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
https://cmu.to/KLgaG

ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment)
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล โทร. 053-942810
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน (เวลา 08.30 - 16.30 น.)
แกลลอรี่