คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญร่วมมหกรรมจัดหางาน Engineering Career Day 2019

1 ตุลาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2019
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหกรรมจัดหางาน ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมไปถึงบุคคลทั่วไปได้มาพบปะผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน รวมไปถึง สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ และการศึกษาต่อต่างประเทศ 
แกลลอรี่