ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

1 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่