ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร นำผู้แทนคณะทำงาน เข้าศึกษา ดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม ผู้ช่วยคณบดี และคุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ร่วมพูดคุย และแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
แกลลอรี่