คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Hiroichi Kono จาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น

6 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Hiroichi Kono จาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น ในการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย และการจัดตั้ง Obihiro International Corner ร่วมกันระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
แกลลอรี่