อัปเดต! ช่องทางการชำระเงินรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

23 พฤศจิกายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

รายงานตัวคาดว่าฯ จะสะดวกกว่าเดิม ด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายมากขึ้น

ด้วยช่องทางใหม่ ผ่านบัตรเครดิต และครั้งแรกใน มช. กับการรับชำระผ่านระบบ Alipay และ WeChat Pay

รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ที่
https://www.reg.cmu.ac.th/web/reg-grad

แกลลอรี่