ขอรับอักษรลำดับขั้น I ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (สำหรับนักศึกษา)

13 มีนาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ขอรับอักษรลำดับขั้น I ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (สำหรับนักศึกษา) วันที่ 13 มี.ค. - 2 เม.ย. 2566 ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา ได้ที่ https://cmu.to/request-I

คู่มือใช้งาน
https://cmu.to/1S7YD

แกลลอรี่